Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46). 
      
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. 
      
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Celnej w Przemyślu i podległych urzędach celnych: 
   
  Izba Celna w Przemyślu
  ul. Sielecka 9
  37-700 Przemyśl
  telefon (16) 676 4302, 676 4350
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 7.00. – 15.00., w a piątki w godz. 9.00.-17.00. 
  Dyrektor Izby Celnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. 
      
  Urząd Celny w Przemyślu
  Ul. Zaciszna 4
  37-700 Przemyśl
  telefon (16) 675 2300
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.00. – 15.00., a w środy w godz. 9.00.-17.00. 
  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. 
      
  Urząd Celny w Krośnie
  Ul. Pużaka 18
  38-400 Krosno
  telefon (13) 42 03615
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.00. – 15.00., a we wtorki w godz. 9.00.-17.00. 
  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. 
      
  Urząd Celny w Rzeszowie
  ul. Przemysłowa 14
  telefon (17) 86 60 440, 86 60 441
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się we wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.00. – 15.00., a w poniedziałki w godz. 9.00.-17.00. 
  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. 
  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów. 
    
      
  Ministerstwo Finansów 
  W Ministerstwie Finansów, przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.15-16.15; a w środę w godzinach 10.00-18.00. Komórką koordynującą jest Biuro Kontroli Resortowej, gdzie pełniony jest dyżur telefoniczny pod numerem (022) 694-44-81. 
      
   
    
  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres: 
  Izba Celna w Przemyślu
  Ul Sielecka 9
  37-700 Przemyśl
  Fax. (16) 676 4444, 678 3003
  Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce organizacyjnej Służby Celnej w godzinach urzędowania. 
      
  Skargi i wnioski kierowane do Ministerstwa Finansów należy wysyłać na adres: 
  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
    
    
  Uwaga!
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.04.2014 Data publikacji: 14.04.2015 10:23 Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2015 12:58
  Autor: Ewa Matrejek, Wydział Organizacyjno Prawny Osoba publikująca: Edyta Chabowska Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek
  Rejestr zmian