Oddział Celny w Korczowej

  Oddział Celny w Korczowej

  Oddział Celny w Korczowej

  odprawa podróżnych w ramach Tax Free
  odprawa samochodu osobowego na przejściu granicznym w Korczowej
  Fast Way- ułatwienie dla pustych ciężarówek wjeżdżających do Polski z Ukrainy
  odprawa z wykorzystaniem mobilnego urządzenia
  przejście graniczne w Korczowej
  dane teleadresowe:
  37-552 Młyny
  Telefon:  sekr. tel. (+48) 16 623 64 01, fax. (+48) 16 623 64 05
   
  Godziny urzędowania
  całodobowo
   
  Kierownik Oddziału Celnego w Korczowej:
  kom. Adam Karciński
   
  Stosowane procedury:
  dopuszczenie do obrotu (procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla);tranzyt, odprawa czasowa, wywóz (procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA)
   
  Kontrole dokonywane na przejściu granicznym w Korczowej:
  - weterynaryjna - zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, wszystkie pasze i pasze lecznicze
  - sanitarna 
  - fitosanitarna
  - transgraniczne przemieszczanie odpadów
  - GMO
  - zwierzęta towarzyszące podróżnym
  - towary strategiczne
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 13.04.2015 16:52 Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2015 09:42
  Autor: Edyta Chabowska Osoba publikująca: Edyta Chabowska Osoba modyfikująca: Edyta Chabowska
  Rejestr zmian