«Powrót

Maciej Słodziński

Maciej Słodziński

Maciej Słodziński

nadkomisarz celny Maciej Słodziński, p.o. Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie, fot. Dariusz Tyrpin Służba Celna
Wykształcenie:
 
• studia magisterskie na Wydziale Spółdzielczo- Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
• studia podyplomowe w zakresie: Administracja Celna w procesie integracji z Unią Europejską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• studia podyplomowe w zakresie : "Bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym" odbyte w latach 2015/2016 w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
 
Przebieg służby:
 
• grudzień 1995 – maj 2004  – funkcjonariusz celny w Urzędzie Celnym w Przemyślu – Oddział Celny  w Rzeszowie
• maj 2004 – listopad 2005 – Kierownik Referatu Kontroli Podatku Akcyzowego w Urzędzie Celnym w Rzeszowie,
• listopad 2005- maj 2011- Kierownik Referatu Kontroli Przedsiębiorców w Urzędzie Celnym w Rzeszowie,
• maj 2011 – kwiecień 2016-  Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie- nadzór nad pionem kontroli
• od kwietnia 2016 - p.o. Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie
• od 1 września 2016 - Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie
 
Kompetencje
 
Zadania naczelnika urzędu celnego reguluje art. 20 ustawy o SC. Naczelnikowi Urzędu Celnego w Rzeszowie bezpośrednio podlega pion wsparcia.
 
 
Wizytówka
 
nadkom. Maciej Słodziński
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie
tel: +48 17 866 04 42
ul. Przemysłowa  14
35-105 Rzeszów
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 13.04.2015 16:20 Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2016 12:15
Autor: Edyta Chabowska Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek
Rejestr zmian