«Powrót

Izba Celna w Przemyślu i podkarpaccy przedsiębiorcy podsumowali kolejny rok współpracy

Izba Celna w Przemyślu i podkarpaccy przedsiębiorcy podsumowali kolejny rok współpracy

Izba Celna w Przemyślu i podkarpaccy przedsiębiorcy podsumowali kolejny rok współpracy

wręczenie świadectwa AEO firmie BURY z Mielca
spotkanie z przedsiębiorcami
spotkanie z przedsiębiorcami
spotkanie z przedsiębiorcami
spotkanie z przedsiębiorcami
Tradycyjnie w miesiącu grudniu Izba Celna w Przemyślu wspólnie z  przedsiębiorcami posiadającymi status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO oraz realizującymi procedurę uproszczoną, podsumowują mijający rok.
 
 
Tegoroczne spotkanie odbyło się 19.12.2016r. w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu. Na spotkaniu informacyjno- szkoleniowym zorganizowanym przez Wydział Obsługi Przedsiębiorców spotkali się podkarpaccy przedsiębiorcy z przedstawicielami Służby Celnej. 
 
Spotkanie prowadziła Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwiga Zenowicz oraz Zastępca Dyrektora Izby nadzorująca pion postępowania nadkom. Elżbieta Chabko.
 
W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele urzędów celnych podległych Izbie Celnej w Przemyślu, z którymi na co dzień współpracują przedsiębiorcy.
 
Mijający rok był rokiem intensywnej  pracy funkcjonariuszy celnych oraz przedsiębiorców związanej z wdrożeniem z dniem 1 maja 2016r. Unijnego Kodeksu Celnego. 
Cykl szkoleń przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. dla 120 reprezentantów podkarpackich  przedsiębiorców, przyniósł pożądane efekty i  funkcjonowanie w nowym środowisku prawnym odbywa się bez większych problemów.    
 
Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie przez Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu pozwolenia AEO dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialności BURY z Mielca. 
 
To już 24 przedsiębiorca z terenu Podkarpacia, który po zakończonym z sukcesem szczegółowym audycie dołączył do grona wiarygodnych podmiotów AEO.      
 
Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO jest certyfikatem celnym, przyznawanym przez służby celne UE przedsiębiorcom, których działalność związana jest z uczestnictwem w czynnościach opartych na przepisach wspólnotowego prawa celnego. Otrzymać mogą  je przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, sprawdzeni w specjalnym postępowaniu audytowym. Przywilej posiadania statusu AEO z jednej strony powoduje przejęcie przez upoważnionego przedsiębiorcę części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej,  z drugiej zaś umożliwia mu korzystanie z szeregu przewidzianych w prawie celnym  ułatwień.
 
Świadectwo AEO uznawane w całej Unii Europejskiej jest gwarancją, że podmiot gospodarczy posiada wysoką wiarygodność dla organów celnych.
 
Spotkanie z przedsiębiorcami było także okazją do omówienia przedsiębiorcom rozpoczętej reformy administracji skarbowej, obejmującej również administrację celną. 
Przedstawiono główne założenia przeprowadzanej reformy mające na celu: ograniczenie skali oszustw podatkowych,  zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych, zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych, zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie, obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu uzyskiwanych dochodów budżetowych oraz rozwój profesjonalnej kadry.