«Powrót

Izba Celna w Przemyślu szkoli przedsiębiorców

Izba Celna w Przemyślu szkoli przedsiębiorców

Izba Celna w Przemyślu szkoli przedsiębiorców

Przedsiębiorców powitała Jadwiga Zenowicz Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu
Jednym z prelegentów był także Ryszard Frużyński zastępca Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie
Przedstwiecielka Izby Celnej w Przemyślu omawia zmiany w zakresie podatku akcyzowego
Szkolenie spotkało się z duzym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców
28 maja 2015 r. odbyło się kolejne szkolenie z cyklu spotkań informacyjno-merytorycznych, zorganizowane przez Wydział Obsługi Przedsiębiorców Izby Celnej w Przemyślu, dla upoważnionych przedsiębiorców AEO oraz posiadaczy pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, prowadzących działalność gospodarczą na Podkarpaciu. 
 
Spotkanie odbyło się w Instytucie Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, z którą Izba Celna w Przemyślu zawarła w 2009 r. porozumienie w sprawie stworzenia możliwości współdziałania w celach dydaktycznych i naukowych.
Prowadząca spotkanie Pani Jadwiga Zenowicz - Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu nawiązała do wieloletniej współpracy Izby Celnej w Przemyślu z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską, która pozwoliła m.in. na wspólne przedsięwzięcie o nazwie „Prace licencjackie zamawiane". Dotychczasowa współpraca pokazała, że powiązanie zadań praktycznych realizowanych przez Izbę Celną w Przemyślu z pracą naukową realizowaną przez przemyską uczelnię, daje znakomite rezultaty. Badania naukowe łączące zadania praktyczne realizowane przez Izbę Celną w Przemyślu z pracą teoretyczną prowadzoną na uczelni mogą stanowić podstawę do wdrażania nowych rozwiązań lub weryfikacji już funkcjonujących. 
Dzięki temu Służba Celna może kształtować coraz nowocześniejsze i bardziej przyjazne podejście do przedsiębiorców. Obecnie powstaje m.in. praca na temat „Wpływ cyfryzacji Służby Celnej na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych posiadających status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO na przykładzie strony internetowej Izby Celnej w Przemyślu". Dyrektor Jadwiga Zenowicz zaapelowała do przedsiębiorców  o udzielenie wsparcia młodym naukowcom przy gromadzeniu materiałów ich prac. 
W dalszej części spotkania, w ramach tzw. profilaktyki merytorycznej, eksperci z Izby Celnej w Przemyślu omówili następujące zagadnienia:
- rozliczanie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej na podstawie art. 33a ustawy                     o podatku od towarów i usług,
- stosowanie procedury celnej 42 i 63, w tym mechanizmy kontrolne prawidłowości rozliczania tych procedur,
- pochodzenie towarów, 
- planowane zmiany w zakresie podatku akcyzowego.
Specjalnym gościem spotkania był Pan Ryszard Frużyński - Wicedyrektor Izby Skarbowej                   w Rzeszowie, który udzielał odpowiedzi na pytania zgłaszane przez przedsiębiorców, głównie                             z zakresu rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Problemy sygnalizowane przez przedsiębiorców po raz kolejny wskazują, że konieczne są zmiany legislacyjne, które chroniłyby zarówno interes budżetu państwa jak i agencje celne działające w przedstawicielstwie pośrednim przed niesolidnymi i nieuczciwymi podatnikami. 
Zainteresowanie zaprezentowanymi tematami oraz liczny udział przedstawicieli przedsiębiorców                    w szkoleniu potwierdzają, że istnieje potrzeba kontynuowania takiej formy dialogu i współpracy Służby Celnej z wiarygodnymi podmiotami gospodarczymi, którzy są posiadaczami świadectwa AEO oraz pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. 
Propagowanie ułatwień dedykowanych przedsiębiorcom to bardzo ważny aspekt działania Izby Celnej w Przemyślu, dla której niezwykle istotnym faktem pozostaje działanie na rzecz wspierania legalnej działalności gospodarczej przedsiębiorców działających na terenie Podkarpacia.