«Powrót

O procedurze TAX FREE z przedsiębiorcami

O procedurze TAX FREE z przedsiębiorcami

O procedurze TAX FREE z przedsiębiorcami

spotkanie z przedsiębiorcami
7 marca br. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dot. procedury TAX FREE organizowane przez Podkarpacki Klub Biznesu. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo Izby Celnej w Przemyślu oraz Urzędów Celnych w Przemyślu i Rzeszowie.
 
Z przedsiębiorcami ze strony Służby Celnej spotkali się nadkom. Zbigniew Potocki p.o. Z-cy Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, nadkom. Alina Jaroch- Mazur p.o. Z-cy Naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu oraz nadkom. Maciej Słodziński Z-ca Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele administracji skarbowej  m.in. Wicedyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz Naczelnicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie jak również Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.
 
Było to kolejne  spotkanie informacyjne przedstawicieli Służby Celnej i administracji skarbowej województwa podkarpackiego z przedsiębiorcami, dotyczące zagadnień związanych z procedurą TAX FREE.
 
Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Kucharska – Prezes Zarządu Podkarpackiego Klubu Biznesu. 
 
Przedstawiciele Służby Celnej omówili podczas spotkania przepisy prawne krajowe oraz przepisy UE dotyczące zwrotu podatku VAT, w tym w procedurze Tax Free. Zaprezentowane zostały także zadania realizowane  przez  Służbę Celną w systemie zwrotu podatku VAT dla podróżnych z omówieniem  dynamiki obsługi dokumentów Tax Free  za lata 2014-2015 na przejściach granicznych podległych Izbie Celnej w Przemyślu. 
 
Przedstawiciele administracji skarbowej  przybliżyli z kolei przepisy prawa oraz podstawowe pojęcia związane z TAX FREE. Ponadto wyjaśnili  w jaki sposób przedsiębiorcy powinni postępować, aby nie stać się uczestnikiem karuzel podatkowych.
 
 
Spotkanie zakończyła dyskusja.