«Powrót

Rozmawialiśmy z przedstawicielami podkarpackich przewoźników

Rozmawialiśmy z przedstawicielami podkarpackich przewoźników

Rozmawialiśmy z przedstawicielami podkarpackich przewoźników

spotkanie z przedstawicielami przewoźników w Izbie Celnej w Przemyślu
spotkanie z przedstawicielami przewoźników w Izbie Celnej w Przemyślu
spotkanie z przedstawicielami przewoźników w Izbie Celnej w Przemyślu
10 listopada br. w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu odbyło się spotkanie kierownictwa Izby Celnej w Przemyślu z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Przewoźników i Spedytorów Drogowych w Rzeszowie. 
 
Organizacja spotkania to odpowiedź Izby Celnej w Przemyślu na zgłaszane przez przewoźników potrzeby usprawnienia przekraczania granicy przez kierowców samochodów ciężarowych na przejściu granicznym w Korczowej.
 
Podczas spotkania dokonano prezentacji przepustowości i organizacji odpraw samochodów ciężarowych na przejściu granicznym w Korczowej. Zaprezentowane zostały dane obrazujące natężenie ruchu samochodów na tym przejściu  a także szczegółowo przedstawiono obowiązującą tam technologię odpraw ładownych i pustych samochodów, w tym ułatwień dedykowanych przewoźnikom ( np. szybka ścieżka Fast Way dla pustych ciężarówek czy tablice led).
 
Służba Celna zaprezentowała także wyniki analizy danych zgromadzonych w trakcie  pomiaru czasu kontroli  samochodów odprawianych we wrześniu br.  Na ich bazie przedstawiono możliwości skrócenia i optymalizacji przekroczenia granicy przez kierowców, uwzględniające działania zarówno służb granicznych, jak i przewoźników. 
 
Przedstawiciele podkarpackich przewoźników podziękowali za możliwość wymiany informacji i doświadczeń. 
Strony uzgodniły, że istnieje potrzeba dalszej współpracy, a także jej poszerzenia o agencje celne, bezpośrednio obsługujące przewoźników na przejściach granicznych. Oceniono, że właściwa współpraca służb, agencji i przewoźników ma zasadniczy wpływ na proces przekraczania granicy przez kierowców ciężarówek, a w szczególności na minimalizację czasu odprawy. 
W niedługim czasie odbędzie się spotkanie z agencjami celnymi i przewoźnikami,  organizowane będą szkolenia z zakresu ułatwień a także zoptymalizowana będzie obsługa graniczna w kontekście planowanych zmian w prawodawstwie celnym.
 
Spotkanie było także dobrą okazją do zaprezentowania przewoźnikom nowego, innowacyjnego systemu eBooking TRUCK, który umożliwia kierowcom samochodów ciężarowych i przedsiębiorcom transportowym,  internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem.  System ten funkcjonuje na razie na przejściach granicznych w Koroszczynie i Grzechotkach, a w jego  wdrożeniu istotna rolę odegrali funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu.
 
Z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych spotkali się ze strony Służby Celnej: Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Waldemar Chaba, zastępcy Dyrektora: mł. insp. Jadwiga Zenowicz i  nadkom. Artur Jasiński oraz Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu nadkom. Joanna Szpilka.