«Powrót

Służba Celna na konferencji - Podkarpackie dla biznesu

Służba Celna na konferencji - Podkarpackie dla biznesu

Służba Celna na konferencji - Podkarpackie dla biznesu

W panelu „Biznes zgodnie z prawem
W ramach konferencji odbyły się dwa panele tematyczne: Wsparcie biznesu
Wśród prelegentów znaleźli się dyrektorzy i przedstawiciele m. in. takich instytucji jak: Główny Inspektorat Pracy w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski, Urząd Celny w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy, Konfederacja Lewiatan, Izba Skarbowa, Uniwersytet Rzeszowski czy Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.
26.01 br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja „Podkarpacie dla biznesu" , której celem było zaprezentowanie przedsiębiorcom, na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony partnerów Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk. W panelu „Biznes zgodnie z prawem" wystąpił nadkom. Maciej Słodziński – zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie.
 
W ramach konferencji odbyły się dwa panele tematyczne: Wsparcie biznesu" oraz „Biznes w zgodzie z prawem". 
Wśród prelegentów znaleźli się dyrektorzy i przedstawiciele m. in. takich instytucji jak: Główny Inspektorat Pracy w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski, Urząd Celny w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy, Konfederacja Lewiatan, Izba Skarbowa, Uniwersytet Rzeszowski czy Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.
 
Występujący w ramach panelu „Biznes zgodnie z prawem" nadkom. Maciej Słodziński zapoznał uczestników w zmianach przepisów prawa podatkowego i celnego w 2016 r. 
Organizatorem przedsięwzięcia był ZUS. Konferencja była jednocześnie inauguracją III roku działalności Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk. 
Jej członkami oprócz ZUS są również jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe i instytucje państwowe. 
Celem Akademii jest dostarczenie mieszkańcom regionu oraz przedsiębiorcom zintegrowanego wsparcia wszystkich jej partnerów w dostępie do informacji, aby zapewnić im jak najlepsze funkcjonowanie w otoczeniu formalno-prawnym i technicznym.
W trakcie trwania konferencji zorganizowano także stoiska informacyjno-eksperckie, na których można było skorzystać z porad eksperckich oraz założenia profilu zaufanego ePUAP i Platformy Usług Elektronicznych.