«Powrót

Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami aby omówić zmiany w przepisach prawa celnego.

Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami aby omówić zmiany w przepisach prawa celnego.

Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami aby omówić zmiany w przepisach prawa celnego.

Przedsiębiorcy z Podkarpacia uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych zorganizowanych w ramach Akademii Cła i Akcyzy przez Izbę Celną w Przemyślu
Przedsiębiorcy z Podkarpacia uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych zorganizowanych w ramach Akademii Cła i Akcyzy przez Izbę Celną w Przemyślu
Blisko 130 osób, przedstawicieli przedsiębiorstw działających na Podkarpaciu, które posiadają status upoważnionego przedsiębiorcy AEO i/lub są posiadaczami pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, wzięło udział w cyklu spotkań informacyjnych zorganizowanych w ramach Akademii Cła i Akcyzy przez Izbę Celną w Przemyślu w dniach 9, 11 i 23 marca br. na temat „Unijny kodeks celny – zmiany w przepisach prawa celnego od 1 maja 2016 r."
 
Poszczególne zagadnienia przedstawili funkcjonariusze celni podkarpackiej Służby Celnej. Dotyczyły one wprowadzanych zmian w prawie celnym i postępowaniach w sprawach celnych, pozwoleń i procedur specjalnych, upoważnionego przedsiębiorcy AEO, pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, zabezpieczeń generalnych, elementów kalkulacyjnych, procedury tranzytu i statusu unijnego oraz e-przywozu i e-wywozu.
 
Nowy Unijny Kodeks Celny, który zastąpi po ponad 20 latach Wspólnotowy Kodeks Celny z 1992 r. szczególny nacisk kładzie na  potrzebę realizowania wszystkich operacji celnych przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Elektronizacja ma dotyczyć nie tylko unijnych administracji celnych i przedsiębiorców dokonujących zgłoszeń, ale także innych służb państwowych i instytucji publicznych uczestniczących w międzynarodowej wymianie handlowej. Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnego kodeksu celnego:
upraszczają prawodawstwo celne,
ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych,
wprowadzają ułatwienia w zakresie procedur celnych zapewniając ułatwienia zmierzające do wzrostu efektywności transakcji celnych zgodnie ze współczesnymi potrzebami,
wspierają rzetelne i godne zaufania podmioty gospodarcze – upoważnionych przedsiębiorców AEO.
 
Kolejne spotkania informacyjne nt. Unijnego Kodeksu Celnego dla pozostałych przedsiębiorców będą przeprowadzone w dniach 5, 7 i 8 kwietnia odpowiednio w Urzędach Celnych w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu.