«Powrót

Spotkanie z przedsiębiorcami w Izbie Celnej w Przemyślu

Spotkanie z przedsiębiorcami w Izbie Celnej w Przemyślu

Spotkanie z przedsiębiorcami w Izbie Celnej w Przemyślu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, dokonujących zgłoszeń celnych w Oddziale Celnym w Przemyślu, 17 lipca odbyło się spotkanie Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu z 13 przedsiębiorcami.
W spotkaniu uczestniczyli także: Z-ca Dyrektora Jadwiga Zenowicz, Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu, Naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców oraz p.o. Kierownika Oddziału Celnego w Przemyślu.


Podczas spotkania przedstawiciele Służby Celnej zaproponowali rozwiązanie godzące potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców a także możliwości Służby Celnej w związku z wprowadzonymi zmianami godzin pracy Oddziału Celnego w Przemyślu (od 1 lipca br. Oddział Celny obsługuje przedsiębiorców od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. Po godz. 16:00 oraz w soboty i niedziele przedsiębiorcy mogą dokonywać zgłoszeń celnych w ramach posiadanych pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych bez ograniczeń czasowych).

Dyrektor  Izby Celnej w Przemyślu poinformował przedsiębiorców, że  wprowadzone od
1 lipca zmiany  miały na celu zwiększenie swobody działalności gospodarczej poprzez szersze stosowanie uproszczeń w obsłudze celnej, z równoczesną możliwością wygospodarowania zasobów kadrowych, którymi będzie mógł wzmocnić obszary związane ze zwalczaniem „szarej strefy". Podkreślił  także, że w jego ocenie przeprowadzone działania związane ze zmianą godzin funkcjonowania Oddziału Celnego w Przemyślu nie powinny mieć negatywnego wpływu na działalność gospodarczą, a wręcz przeciwnie, wzmacniają pozycję podmiotów działających legalnie oraz przekładają się na zwiększenie możliwości zatrudnienia.

W trakcie spotkania ustalono, że do końca sierpnia br. obowiązywać będzie okres przejściowy w obsłudze podmiotów dokonujących zgłoszeń celnych w Oddziale Celnym w Przemyślu, poprzez elastyczne podejście Służby Celnej do potrzeb zgłaszanych przez zainteresowane podmioty. Możliwe jest dokonywanie zgłoszeń celnych w dni powszednie oraz w soboty poza ustalonymi godzinami urzędowania na indywidualne zapotrzebowanie konkretnego podmiotu poprzedzone wcześniejszą awizacją przewidywanych odpraw celnych .
Szczegółowe zasady współpracy w tym zakresie zostaną ustalone na poziomie Naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu oraz Kierownika Oddziału Celnego w Przemyślu.


Podczas spotkania Dyrektor  Izby Celnej w Przemyślu poinformował również przedsiębiorców o planach związanych z utworzeniem na terenie właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu-  Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) z dniem 1 września br.  Takie Centrum działa obecnie na Podkarpaciu w Oddziale Celnym w Rzeszowie i obsługuje zgłoszenia celne przedsiębiorców, którzy przedstawiają swoje towary w oddziałach celnych:  w  Mielcu, Dębicy, Stalowej Woli i Rzeszowie. Podstawowe atuty działania CUDO  to elastyczność dokonywania odpraw celnych –  co w konsekwencji oznacza możliwość dysponowania towarem zgodnie z potrzebą przedsiębiorcy a także zmniejszenie barier i obciążeń administracyjnych poprzez stworzenie korzystniejszych warunków dla przedsiębiorców. Nie bez znaczenia jest skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów wynikających z nadania towarom określonego przeznaczenia celnego po stronie przedsiębiorców, poprzez możliwe utworzenie nowych miejsc przedstawienia towarów, szybszą kontrolę oraz realizację nowo wdrażanych ułatwień np. bezpośredniej dostawy. Jak pokazują doświadczenia z pracy Centrum w Rzeszowie, średni czas obsługi 1 zgłoszenia celnego skrócił się z 12 min w 2013 r. do 3 min. w 2015. Pozytywne doświadczenia Urzędu Celnego w Rzeszowie, w strukturach którego od ponad roku działa Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw, jak i kilku innych Centrów usytuowanych w Polsce potwierdzają słuszność tego kierunku zmian.


Usytuowanie Centrum w obszarze Urzędu Celnego w Przemyślu zostanie poprzedzone szczegółową analizą w aspekcie organizacyjnym, technicznym i finansowym. Dyrektor zapowiedział, że przed uruchomieniem Centrum odbędą się spotkania informacyjne z przedsiębiorcami.    

Zastępca Dyrektora Pani Jadwiga Zenowicz zaproponowała także możliwość  zorganizowania indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami, mającymi na celu zaoferowanie rozwiązań prawnych w zakresie obsługi celnej odrębnie dla każdego zainteresowanego.