«Powrót

Szkolenia dla przedsiębiorców- Unijny kodeks celny

Szkolenia dla przedsiębiorców- Unijny kodeks celny

Szkolenia dla przedsiębiorców- Unijny kodeks celny

W ramach Akademii Cła i Akcyzy, Izba Celna w Przemyślu organizuje w dniach 9, 11 oraz 23 marca 2016 r cykl szkoleń nt. „Unijny kodeks celny – zmiany w przepisach prawa celnego od 1 maja 2016 r." Szkolenie to jest przeznaczone wyłącznie dla upoważnionych przedsiębiorców AEO z Podkarpacia oraz posiadaczy pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych wydanych przez Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu. 
 
Harmonogram szkoleń:
I. 09.03.2016 r. - Procedury specjalne (obecne procedury gospodarcze), magazyny czasowego składowania oraz postępowanie celne
II. 11.03.2016 – Elementy kalkulacyjne, e przywóz, e-wywóz 
III. 23.03.2016 - AEO, procedury uproszczone, zabezpieczenie długu celnego, tranzyt
 
Wszystkie szkolenia odbędą w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu, przy ul. Sieleckiej 9, parter – sala konferencyjna, początek szkolenia - godz. 9.30.
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc jedna firma może zgłosić na dane szkolenie tylko jednego uczestnika Dodatkowo zgłoszone osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną przyjęte  w przypadku pozostania wolnych miejsc, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni mailem.
 
Zgłoszenie udziału w szkoleniu / szkoleniach należy przesłać na adres poczty elektronicznej iopw@prz.mofnet.gov.pl  w terminie do dnia 4 marca 2016 roku.
 
Dodatkowo na początku kwietnia 2016 r. zostanie zorganizowane szkolenie z Unijnego kodeksu celnego dla pozostałych przedsiębiorców. Informacja o terminie i miejscu szkolenia zostanie podana na stronie internetowej tut. Izby Celnej oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibach wszystkich podkarpackich urzędach i oddziałach celnych.