«Powrót

Szkolenie z zakresu PUESC

Szkolenie z zakresu PUESC

Szkolenie z zakresu PUESC

W dniu 29 czerwca 2015r. w ramach Projektu „Program e-CŁO" miało miejsce uruchomienie nowej usługi e-Klient Służby Celnej. W jej zakresie została udostępniona Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) która stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-Usług Służby Celnej. Docelowo PUESC stanie się jedynym punktem dostępu do e-Usług Służby Celnej.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przedsiębiorców w zakresie bieżącego przekazywania informacji na temat wdrażanych systemów przez Służbę Celną, Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym mającym na celu kompleksowe przedstawienie funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej oraz praktyczną wymianę doświadczeń.
 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 w dniu 02 września 2015r. w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu przy ulicy Sieleckiej 9.
 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie Państwa udziału w przedmiotowym spotkaniu i  przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej ryszard.slimak@prz.mofnet.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2015r. do godz. 12.00.
 
Jednocześnie zachęcam Państwa do wcześniejszego zgłaszania problemów w zakresie usługi e-Klient, w szczególności dotyczących funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej na adres ryszard.slimak@prz.mofnet.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2015r.
 
Liczymy na Państwa liczny udział w niniejszym spotkaniu.