«Powrót

Szkoliliśmy pośredniczące podmioty węglowe

Szkoliliśmy pośredniczące podmioty węglowe

Szkoliliśmy pośredniczące podmioty węglowe

w szkoleniach wzięło udział ponad 50 pośredniczących podmiotów węglowych
funkcjonariusze Urzędu Celnego w Przemyślu omówili zmiany w przepisach o podatku akcyzowym
Urząd Celny w Przemyślu zorganizował 3 szkolenia dla podmiotów  dokonujących obrotu węglem i koksem.  Tematem spotkań były zmiany przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji przez pośredniczące podmioty węglowe. 
 
Ponad 50 przedstawicieli firm handlujących węglem wzięło udział w szkoleniu, zorganizowanym przez Referat Akcyzy i Gier Urzędu Celnego w Przemyślu.
Celem spotkania było omówienie zmian w przepisach o podatku akcyzowym, które weszły w życie z początkiem tego roku, gównie w zakresie nowych uregulowań i wymagań prowadzenia ewidencji przez Pośredniczące Podmioty Węglowe (dokonujące obrotu węglem i koksem).
Funkcjonariusze Urzędu Celnego w Przemyślu omówili obowiązujące od nowego roku regulacje prawne dotyczące akcyzy na węgiel i koks, w szczególności te, które związane są z ewidencjonowaniem sprzedaży wyrobów węglowych. 
 
Omówiono także zagadnienia problematyczne dla  podatników. Funkcjonariusze celni przedstawili rozwiązania wobec zgłaszanych przez przedsiębiorców problemów, które zapewnią  prawidłowość i jednolitość stosowanych procedur. Uczestnicy szkolenia otrzymali także wzory prawidłowo wypełnionej ewidencji. Przedsiębiorcy uzyskali także informacje o nowych wzorach deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych AKC-WW.