«Powrót

Szkolimy przedsiębiorców z Unijnego kodeksu celnego

Szkolimy przedsiębiorców z Unijnego kodeksu celnego

Szkolimy przedsiębiorców z Unijnego kodeksu celnego

Łącznie w szkoleniach udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw działających na Podkarpaciu.
Łącznie w szkoleniach udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw działających na Podkarpaciu.
Po blisko ćwierćwieczu obowiązywania w Unii Europejskiej Wspólnotowego kodeksu celnego, w dniu 1 maja 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Reforma obejmuje również szereg innych unijnych i krajowych aktów prawnych. Dla wszystkich przedsiębiorców zaangażowanych w handel zagraniczny oraz producentów korzystających z procedur celnych oznacza to istotne zmiany oraz często nowe obowiązki finansowe, np. konieczność złożenia nowych zabezpieczeń na potrzeby cła, zmianę procedur celnych lub systemów IT.
 
W celu przygotowania do zachodzących zmian w unijnym prawie celnym zarówno funkcjonariuszy celnych jak i przedsiębiorców Izba Celna w Przemyślu przeprowadziła w marcu i kwietniu br. cykl szkoleń nt. „Unijny kodeks celny – zmiany w przepisach prawa celnego od 1 maja 2016 r. W ramach Akademii Cła i Akcyzy w dniach 9, 11 i 23 marca br. odbyły się w Przemyślu spotkania informacyjne dla upoważnionych przedsiębiorców AEO oraz posiadaczy pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych. W dniach 5, 7 i 8 kwietnia br. we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki Zarządzania w Rzeszowie oraz Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie zostały zorganizowane kolejne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.
 
Łącznie w szkoleniach udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw działających na Podkarpaciu.
 
W trakcie spotkań funkcjonariusze celni z Izby Celnej w Przemyślu przedstawili najważniejsze zmiany w prawie celnym i postępowaniach w sprawach celnych, jakie nastąpią po 1 maja 2016 r. oraz starali się wskazać przedsiębiorcom, jak mają się przygotować do nadchodzących zmian w szczególności w zakresie procedur specjalnych oraz zabezpieczeń długu celnego.  
 
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i spotkały się z pozytywną oceną uczestników.