«Powrót

Współpracujemy z przewoźnikami by minimalizować czas odpraw ciężarówek .

Współpracujemy z przewoźnikami by minimalizować czas odpraw ciężarówek .

Współpracujemy z przewoźnikami by minimalizować czas odpraw ciężarówek .

inicjatorem spotkania była Służba Celna
Uczestnicy spotkania podkreślili zgodnie, że w procesie obsługi pojazdów wjeżdżających do Polski bierze udział wiele podmiotów
Na terenie przejścia granicznego w Korczowej odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Celnego w Przemyślu i Oddziału Celnego w Korczowej  z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, podmiotów obsługujących ruch towarowy, Straży Granicznej  oraz  inspekcji sanitarnej, fitosanitarnej, weterynaryjnej i JIHARS. 
 
To kolejne spotkanie Służby Celnej z  przewoźnikami i podmiotami obsługującymi ruch towarowy. Celem wspólnych rozmów było omówienie organizacji i trybu kontroli pojazdów ciężarowych na kierunku przywozowym do Polski  w zakresie optymalizacji czasu przekraczania granicy.
 
Służba Celna zaprezentowała analizy natężenia ruchu na przejściu granicznym w Korczowej oraz wyniki analizy danych zgromadzonych w trakcie  pomiaru czasu kontroli  samochodów odprawianych na kierunku TIR przywóz.  
Jak odnotowano, w styczniu 2016 r. odprawiono mniej pojazdów w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.  
Analizy wykazały także, że w okresie od grudnia 2015 do stycznia 2016 wystąpiły tylko 2 służby zmianowe, w których wystąpił czas oczekiwania samochodów ciężarowych na przekroczenie granicy na kierunku przywozowym. 
Analizując przypadki pomiaru czasu kontroli granicznej, uczestnicy podkreślili zgodnie, że w procesie obsługi pojazdów wjeżdżających do Polski bierze udział wiele podmiotów, a kierowcy powinni być także aktywnymi uczestnikami w procesie przekraczania granicy m.in. w zakresie dobrego przygotowania informacji co do rodzaju i ilości towaru, niezbędnych dokumentów czy procedur dot. kontroli towaru.  Nie bez znaczenia dla płynności odpraw jest również to by proces kontroli odbywał się na bieżąco, a kierowcy nie dokonywali nieuzasadnionych przestojów na terenie przejścia np. wykonując przerwę w czasie pracy. 
 
Podczas spotkania przedstawiciele Służby Celnej omówili także zadania kontrolne oraz związane z ochroną zdrowia i życia  m.in. wzmożone działania w zakresie kontroli importu produktów pochodzenia zwierzęcego ( zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF) przewożonych w bagażach podróżnych, czy towarów przewożonych przez kierowców w kabinie.
Omówiono także plany inwestycyjne i rozwojowe przejścia granicznego w Korczowej- uruchomienie platformy autostradowej i przeniesienie ruchu osobowego pozwoli na dostosowanie obecnego przejścia do terminalowego trybu odpraw pojazdów ciężarowych. 
 
Przedstawiciele Służby Celnej zadeklarowali pełną gotowość do minimalizowania czasu odprawy poprzez monitorowanie czasu postojów kierowców na przejściu granicznym, nadzór nad pracą funkcjonariuszy czy sprawną wymianę informacji w toku kontroli celnej. 
 
Na zakończenie strony podkreśliły inicjatywę Służby Celnej w zakresie organizacji spotkania oraz zapewniły gotowość do współpracy w celu zapewnienia płynności ruchu. Oceniono, że właściwa współpraca służb, agencji i przewoźników ma zasadniczy wpływ na proces przekraczania granicy przez kierowców ciężarówek, a w szczególności na minimalizację czasu odprawy.