Ogłoszenia z dnia 03.02.2017 r dot. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Ogłoszenia z dnia 03.02.2017 r dot. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Izba Celna w Przemyślu, działając na podstawie przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki
budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce zużyte składniki majątku ruchomego.
 
W przypadku zainteresowania w/w składnikami majątkowymi prosimy o
nadesłanie wniosku pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki w terminie do dnia 06.02.2017 r. na adres e-mail: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.02.2017 Data publikacji: 03.02.2017 14:34 Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2017 14:34
Autor: mł.insp. Beata Kucharska, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu Osoba publikująca: Piotr Górski Osoba modyfikująca: Piotr Górski
Rejestr zmian