Ogłoszenia z dnia 28.11.2016 r dot. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Ogłoszenia z dnia 28.11.2016 r dot. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Izba Celna w Przemyślu, działając na podstawie przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki
budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce zużyte składniki majątku ruchomego.
 
W przypadku zainteresowania w/w składnikami majątkowymi prosimy o
nadesłanie wniosku pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki w terminie do dnia 05.12.2016 r. na adres e-mail: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.11.2016 Data publikacji: 29.11.2016 12:52 Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2016 12:52
Autor: mł. insp. Beata Kucharska, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu Osoba publikująca: Piotr Górski Osoba modyfikująca: Piotr Górski
Rejestr zmian