Archiwa - podstawowe informacje

Archiwa - podstawowe informacje

W administracji celnej obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Rzeczowy wykaz akt stanowi rzeczową klasyfikację dokumentów powstającą w toku działalności administracji celnej i zawiera ich kwalifikację archiwalną.

 

Powstająca dokumentacja dzieli się pod względem jej wartości archiwalnej na dwie kategorie:

  • dokumentację stanowiącą materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego,

  • dokumentację niearchiwalną posiadającą czasową wartość praktyczną.

W izbie celnej funkcjonuje archiwum zakładowe. W urzędach celnych funkcjonują składnice akt.
Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym lub składnicy akt i może być udostępniana na miejscu upoważnionym osobom za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która akta wytworzyła.

Udostępnienie akt dla celów innych niż służbowe odbywa się za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być wypożyczona (bez możliwości dalszego jej przekazywania innym osobom, bądź jednostkom organizacyjnym) na ściśle określony termin za zgodą kierownika danej jednostki organizacyjnej. W razie konieczności przekazania dokumentacji innym osobom, bądź jednostkom organizacyjnym, może ono nastąpić za zgodą i poprzez archiwum lub składnicę, które akta udostępniły.
Wypożyczenia dokumentacji i przeszukania akt dokonuje wyłącznie personel archiwum lub składnicy akt. Korzystanie z akt w archiwach lub składnicach akt odbywa się pod nadzorem personelu.
 
Archiwum zakładowe lub składnica akt udostępnia całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1743);

  • Zarządzenie nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. Min. Fin. 2014 r. poz. 59;

  • Zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. Min. Fin. 2014 r. poz. 60).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.06.2014 Data publikacji: 13.04.2015 19:27 Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2015 08:21
Autor: Sebastian Balwierz, Archiwum Zakładowe Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek
Rejestr zmian