Laboratorium celne

  Laboratorium celne

  Laboratorium Celne w Przemyślu umiejscowione jest w strukturze Izby Celnej w Przemyślu, działa jako jednostka organizacyjna Służby Celnej.
   
  Funkcjonariuszka Służby Celnej w trakcie badań laboratoryjnych
   
  WYDZIAŁ LABORATORIUM CELNE
  ul. Sielecka 9
  37-700 Przemyśl
  tel. +48 16 676 44 56
   
   
   Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt analityczny, obsługiwany przez wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.
   
   
   
  Wykonywane przez Laboratorium badania obejmują m.in.:
  • wyroby spirytusowe i inne towary zawierające w składzie alkohol etylowy;
  • chemikalia organiczne i produkty na ich bazie, m.in. preparaty do prania oraz preparaty czyszczące; środki powierzchniowo czynne; środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe; ekstrakty garbników, substancje barwiące, farby i lakiery, rozpuszczalniki;
  • tworzywa sztuczne;
  • związki nieorganiczne;
  • substancje psychoaktywne, w tym środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory narkotykowe oraz tzw. środki zastępcze (dopalacze);
  • metale i niemetale, surowce i półprodukty przemysłu metalurgicznego;
  • materiały włókiennicze, tekstylia;
  • skóry;
  • drewno;
  • produkty rolno-spożywcze;
  • automaty i urządzenia do gier.
   
   Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt analityczny, obsługiwany przez wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.
   
   
  Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt analityczny, obsługiwany 
  przez wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.
   
  Funkcjonariuszki Służby Celnej w trakcie badań laboratoryjnych
   
  Funkcjonariuszka Służby Celnej w trakcie badań laboratoryjnych
   
   
  Nowoczesna aparatura badawcza umożliwia zastosowanie m.in. następujących technik analitycznych:
  • techniki chromatograficzne:
    cieczowa,
    gazowa, 
   
  • techniki spektralne:
    UV-VIS,
    FT-IR,
    XRF,
    ASA,
  • techniki mikroskopowe,
  • klasyczne analizy chemiczne.

   Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt analityczny, obsługiwany przez wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.

   

   Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt analityczny, obsługiwany przez wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.
   
   
  Laboratorium posiada wydany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 826 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana działalność Laboratorium określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 826.
   
  Funkcjonariuszka Służby Celnej w trakcie badań laboratoryjnych
   
   
   

  Pliki do pobrania