Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Na podstawie ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz.1243 z późn. zm.), Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do: 
   
  1) korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, 
   
  2) usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.: 
  •    korzystanie z poczty elektronicznej, 
  •    przesyłanie faksów, 
  •    korzystanie ze strony internetowej danej instytucji 
    
  3) świadczenia w postaci usług tłumacza
  •    polskiego języka migowego PJM, 
  •    systemu językowo-migowego SJM, 
  •    sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN. 
    
  Izba Celna w Przemyślu udostępnia w/w  osobom następujące formy kontaktu:
  •    poczta elektroniczna: sekretariat@prz.mofnet.gov.pl 
  •  elektroniczna skrzynka podawcza Izby Celnej w Przemyślu udostępniana w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 
  •    fax: 16 678-30-03 (całodobowo); 16 676-44-44 
  •    telefon: 16 676-43-00 
   
  Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Izba Celna w Przemyślu (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. 
   
  Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Izby Celnej w Przemyślu, ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl. 
   
  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016). 
  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu zawiadomi  wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.06.2014 Data publikacji: 15.04.2015 10:29 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 10:29
  Autor: Magdalena Bugera, Wydział Organizacyjno Prawny Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek
  Rejestr zmian