«Powrót

Medyka. fałszywe dokumenty weterynaryjne.

Medyka. fałszywe dokumenty weterynaryjne.

Medyka. fałszywe dokumenty weterynaryjne.

Funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili sfałszowane dokumenty weterynaryjne. Na ich podstawie obywatel Ukrainy usiłował przywieźć do Polski trzy kocięta.
Funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili sfałszowane dokumenty weterynaryjne. Na ich podstawie obywatel Ukrainy usiłował przywieźć do Polski trzy kocięta.
Funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili sfałszowane dokumenty weterynaryjne. Na ich podstawie obywatel Ukrainy usiłował przywieźć do Polski trzy kocięta.
Funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili sfałszowane dokumenty weterynaryjne. Na ich podstawie obywatel Ukrainy usiłował przywieźć do Polski trzy kocięta. Posiadanie wymaganych prawem dokumentów weterynaryjnych przy przewozie zwierząt ma szczególe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa epizootycznego i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych zwierząt.
 
Do próby przywozu kociąt na podstawie sfałszowanych dokumentów weterynaryjnych doszło na drogowym przejściu granicznym w Medyce. Do kontroli celnej 21-letni obywatel Ukrainy zgłosił przywóz trzech kotów w celach niehandlowych. Mężczyzna przedstawił Służbie Celnej dokumenty wśród których były między innymi raporty z badań poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. Dokumenty wystawione były przez laboratorium w Finlandii. To właśnie te dokumenty wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy Służby Celnej, co do ich oryginalności. Celnicy skontaktowali się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z prośbą o ich weryfikację.
W odpowiedzi Powiatowy Lekarz Weterynarii potwierdził podejrzenia  funkcjonariuszy Służby Celnej. Na mocy wydanej decyzji, Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazał pod rygorem natychmiastowej wykonalności, wywóz  zwierząt na terytorium Ukrainy.
 
Służba Celna przypomina że zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii pod warunkiem, że zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator, być zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne). Dodatkowo, jeżeli podróżny przemieszczający się ze zwierzęciem domowym przez granicę nie jest jego właścicielem konieczne jest pisemne upoważnienie podpisane przez właściciela.
W razie przewozu większej liczby zwierząt, niezbędne jest poddanie ich granicznej kontroli weterynaryjnej (na podkarpackiej granicy jest to możliwe na przejściu granicznym w Korczowej).
W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego (spoza UE) do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.
Natomiast w przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.