«Powrót

Nie spełniają wymogów- nie mogą być dopuszczone do obrotu.

Nie spełniają wymogów- nie mogą być dopuszczone do obrotu.

Nie spełniają wymogów- nie mogą być dopuszczone do obrotu.

Przesyłki pocztowe
funkcjonariusz Służby Celnej p[podczas kontroli przesyłki
telefon, który nie spełniał wymogów związanych z bezpieczeństwem produktu
telefon, który nie spełniał wymogów związanych z bezpieczeństwem produktu
Funkcjonariusze Służby Celnej z Przemyśla notują duży wzrost ilości telefonów komórkowych przesyłanych w obrocie pocztowym.  Celnicy weryfikują nie tylko wartość przesyłek ale też kwestię bezpieczeństwa produktów, które w wielu przypadkach nie spełniają wymogów i zgodnie z przepisami UE nie mogą być wprowadzone na polski rynek. 
 
W ostatnich miesiącach funkcjonariusze Służby Celnej kontrolujący przesyłki w obrocie pocztowym w Przemyślu notują duży wzrost ilości sprowadzanych do kraju telefonów komórkowych. Tylko w grudniu ubiegłego roku funkcjonariusze celni zarejestrowali tu blisko 12 tys. przesyłek, natomiast od początku tego roku liczba ta przekroczyła 10 tys. przesyłek. Ok 40 % tegorocznych przesyłek to paczki z telefonami komórkowymi. 
 
Działania kontrolne Służby Celnej nakierowane są nie tylko na weryfikację wartości celnej ale także spełnienie wymogów bezpieczeństwa. 
 
W trakcie weryfikacji wartości sprowadzanych telefonów, w wielu przypadkach znajduje się deklaracja celna nadawcy przesyłki, w której wartość towaru wynosi poniżej 45 Euro (do równowartości tej kwoty przesyłki zwolnione są z należności przywozowych), podczas gdy faktyczna wartość przesyłanego towaru jest znacznie wyższa i wynosi np. ponad 1 tys. złotych za jedno urządzenie.
 
Z kolei kontrola w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa najczęściej wykazuje np. brak właściwego oznaczenia czy posiadania odpowiednich deklaracji. Zgodnie z unijną dyrektywą tzw. „radiową", wszystkie urządzenia komunikacji radiowej lub wytwarzające fale radiowe musza posiadać oznaczenia CE, zarówno na wyrobie jak i opakowaniu. Dbając o zapewnienie, by sprowadzane na nasz rynek telefony były bezpieczne dla ich użytkowników, funkcjonariusze Służby Celnej zwracają się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o wydanie opinii. Od początku tego roku funkcjonariusze celni skierowali blisko 150 tego typu wniosków. W dotychczasowych opiniach UKE  stwierdzał najczęściej: brak oznakowania CE na wyrobie i opakowaniu; brak deklaracji zgodności; brak instrukcji obsługi i informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania w języku polskim; brak nazwy producenta oraz pocztowego adresu kontaktowego producenta w języku polskim; co oznacza że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań.  
 
Takie produkty nie mogą zostać zwolnione przez Służbę Celną do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu. Niespełniające wymogów urządzenia tj. telefony komórkowe mogą okazać się niebezpieczne w użytkowaniu np. zapalenie się telefonu czy wybuch baterii przy ładowaniu.
 
W 2016 r. funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu zatrzymali ponad 15 tys. sztuk różnego rodzaju towarów, niespełniających wymogów bezpieczeństwa m.in. baterie do telefonów, urządzenia do masażu, pompy wodne a nawet stymulator mózgu.