«Powrót

Spotkanie Wojewody ze służbami granicznymi.

Spotkanie Wojewody ze służbami granicznymi.

Spotkanie Wojewody ze służbami granicznymi.

spotkanie Wojewody Podkarpackiego ze służbami w Medyce
spotkanie Wojewody Podkarpackiego ze służbami w Medyce
spotkanie Wojewody Podkarpackiego ze służbami w Medyce
spotkanie Wojewody Podkarpackiego ze służbami w Medyce
spotkanie Wojewody Podkarpackiego ze służbami w Medyce
Na przejściu granicznym w Medyce 28 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Celnej i Straży Granicznej  z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.
 
Służbę Celną reprezentował zastępca dyrektora Izby Celnej w Przemyślu podinsp. Artur Jasiński natomiast Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej reprezentował komendant płk SG Robert Rogoz.
 
Głównym celem spotkania było przedstawienie wojewodzie aktualnej sytuacji w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Komendant Oddziału oraz zastępca dyrektora Izby Celnej w Przemyślu przedstawili również bieżące potrzeby służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia sprawnych odpraw granicznych.
 
Wojewoda Ewa Leniart podsumowała na spotkaniu ubiegłoroczne wydatki związane z inwestycjami w podkarpackich przejściach granicznych. Łącznie ich suma to ponad 4 mln złotych.
 
Jedną z większych inwestycji w ubiegłym roku było dostosowanie obecnej infrastruktury przejścia granicznego w Korczowej do odpraw na platformach przy autostradzie A4 . Kolejne inwestycje w tym zakresie będą prowadzone również w tym roku.
 
Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji migracyjnej, w ubiegłym roku na przejściu granicznym w Medyce powstało specjalne pomieszczenie dla osób, dedykowane głównie rodzinom z dziećmi, które zadeklarowały chęć złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Realizacja tego projektu była możliwa również dzięki środkom finansowym uzyskanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Ze środków PUW zakupiono również specjalistyczny sprzęt, m.in. urządzenia do szczegółowej kontroli i weryfikacji dokumentów podróży na drogowych przejściach granicznych, wideoendoskopy służące do przeszukiwania trudno dostępnych miejsc w pojazdach, jak również urządzenia do weryfikacji numeru VIN.
 
Podczas spotkania zostały również omówione planowane na ten rok inwestycje: m.in.: modernizacja przejścia kolejowego w Medyce oraz te związane z budowa przejścia w Malhowicach. Na koniec odbył się briefing prasowy z udziałem mediów lokalnych, po którym  wojewoda Ewa Leniart, w towarzystwie przedstawicieli Służby Celnej i Straży Granicznej udała się na rekonesans na przejściu w Medyce.