«Powrót

Zastępca Szefa Służby Celnej wizytował granicę

Zastępca Szefa Służby Celnej wizytował granicę

Zastępca Szefa Służby Celnej wizytował granicę

wizytacja przejścia granicznego w Medyce
rozmowa z funkcjonariuszami obsługującymi urządzenie RTG
W Korczowej rozmawiano o planowanym uruchomieniu platformy autostradowej
wizytacja Oddziału Celnego w Korczowej
spotkanie z funkcjonariuszami IC Biała Podlaska
W dniach 22-23 lutego zastępca Szefa Służby Celnej mł. insp. Piotr Walczak wizytował graniczne oddziały celne w woj. podkarpackim i lubelskim. 
 
W środę (22.02) zastępca Szefa Służby Celnej mł. insp. Piotr Walczak, wspólnie z dyrektorem Izby Celnej w Białej Podlaskiej mł. insp. Waldemarem Chabą, odwiedził oddziały celne w Małaszewiczach, Koroszczynie, Dorohusku i Hrebennem. Dzień później gościł na granicy w woj. podkarpackim. Zastępca Szefa Służby Celnej wraz z dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwigą Zenowicz wizytował oddziały celne w Medyce i Korczowej. 
 
Głównym celem roboczej wizyty było zapoznanie ze specyfiką zadań poszczególnych jednostek granicznych oraz z zapleczem logistycznym, głównie w zakresie wyposażenia przejść w sprzęt do kontroli. Prowadzono także rozmowy na temat rozwiązań zwiększających przepustowość przejść granicznych. Gościa interesowało również zabezpieczenie kadrowe poszczególnych oddziałów, a także system kontroli towarów i podróżnych, kontrole Służby Celnej w zakresie transportu drogowego, funkcjonowanie systemów informatycznych oraz wprowadzone w ostatnich latach ułatwienia na granicy.
Dyskutowano też o przyszłościowych planach modernizacji drogowego przejścia granicznego w Dorohusku oraz planowanym uruchomieniu platformy autostradowej na przejściu granicznym w Korczowej.
 
W trakcie spotkania zastępca Szefa Służby Celnej omawiał również z funkcjonariuszami celnymi kwestie dotyczące reformy i wdrożenia KAS.
 
Wizytacja granicy była też okazją do przedstawienia gościowi sukcesów Służby Celnej w zakresie zwalczania przestępczości granicznej.