«Powrót

Fundusz Szwajcarski

Fundusz Szwajcarski

Fundusz Szwajcarski

logo programu
przedstawiciele strony szwajcarskiej przyglądają się pracy funkcjonariuszy Służby Celnej na przejściu granicznym w Medyce
przedstawiciele strony szwajcarskiej wizytują przejście graniczne w Medyce
radiowóz Służby Celnej zakupiony dzięki wsparciu Funduszu Szwarjarskiego
uczestnicy polsko-szwajcarskich warsztatów z zakresu obsługi sprzetu do prześwietlania pojazdów

Izba Celna w Przemyślu jest beneficjentem  Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsprółpracy w ramach projektu - Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego.
 

 
 
 

 

O PROJEKCIE
Jednym z projektów realizowanych w ramach w SPPW (obszar tematyczny Środki ochrony granic w ramach priorytetu Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform), jest projekt Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego. Celem Projektu jest poprawa operacji grup mobilnych Służby Celnej poprzez ich doposażenie w środki transportu wraz z wyposażeniem, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Służby Celnej poprzez przeprowadzenie specjalnych kursów językowych oraz profesjonalnych ćwiczeń dla funkcjonariuszy pracujących w Wydziałach Zwalczania Przestępczości w czterech regionach wschodniej Polski na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej tj. (województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego). Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 3 350 300 CHF z czego 2 847 755 CHF będzie dofinansowane przez stronę szwajcarską.
 
 
 
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE
W ramach projektu dla tut. Izby zrealizowany został zakup 18 specjalistycznych samochodów służbowych (8 dla przewodników psów służbowych, 3 nieoznakowane z OCR, 5 oznakowanych, 1 nieoznakowany, 1 bus).
 
Ponadto funkcjonariusze tut. Izby brali czynny udział w organizowanych warsztatach:
 • dla trenerów/instruktorów z zakresu interpretacji obrazów RTG – Bazylea,
 • poświęconych zagadnieniom związanym z zarządzaniem kryzysowym oraz obsługą imprez masowych – Białystok
 • z zakresu interpretacji obrazów uzyskiwanych w czasie kontroli rentgenowskiej dla funkcjonariuszy celnych stosujących urządzenia RTG do kontroli środków transportu – Biała Podlaska
 • poświęconych zagadnieniom związanym z taktyką i techniką interwencji oraz użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego
 • szkolenia z języka specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania z języka angielskiego i rosyjskiego
 • szkolenia z prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych
 • szkolenia z jazdy techniką specjalną
 • wyjazdowa wymiana operatorów RTG. W ramach tej wymiany tut. Izba gościła 2 przedstawicieli szwajcarskiej administracji celnej natomiast dwóch funkcjonariuszy tut. Izby gościło w Szwajcarii. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń z zakresu obsługi urządzeń RTG podczas wykonywania czynnosci kontrolnych
   
 
DZIAŁANIA OBECNIE REALIZOWANE
 • działania związane z zagospodarowaniem oszczędności powstałych w projekcie w związku z powstałą różnicą kursową CHF/PLN
 
 
DZIAŁANIA PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA
 • warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem psów służbowych
Dalsze szczegóły dotyczące SPPW znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego-  link do strony ministerstwa
 

 
 
 
LOKALNE MEDIA O PROJEKCIE:
 
Gazeta Przemyska:"Na rachunek Szwajcarów"
Radio Rzeszów:  wywiad
 
 
NASZE DONIESIENIA:
 
 • Doskonalimy umiejętności dzięki Szwajcarsko Polskiemu Programowi Współpracy (21 listopada 2014r. )

Zakończyły się kolejne warsztaty praktyczne w ramach projektu „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego".  Tym razem funkcjonariusze doskonalili umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji.

Odbywające się w dniach 18-20 listopada br. warsztaty to kolejny etap projektu, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego celem jest poprawa operacji grup mobilnych Służby Celnej.

 

Podczas warsztatów, funkcjonariusze 4 izb celnych z Przemyśla, Olsztyna, Białej Podlaskiej i Białegostoku, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej, doskonalili umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz wykorzystania lub użycia środków przymusu bezpośredniego. W warsztatach wziął także udział przedstawiciel Ministerstwa Finansów oraz zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu nadzorujący Pion Kontroli kom. Artur Jasiński. Szkoleniem objęto łącznie 30 funkcjonariuszy, z czego 12 z przemyskiej izby celnej.

W kolejnych działaniach projektu Izba Celna w Przemyślu otrzyma wielozadaniowy samochód typu bus. Funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celnej poszerzą także wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem psów służbowych oraz wezmą udział w innych specjalistycznych szkoleniach. 

 

 
 •  Rozwijamy się dzięki Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy (30 października 2014r.)

  W minionym tygodniu funkcjonariusze Służby Celnej Polski i Szwajcarii dzielili się wiedzą i doświadczeniami z zakresu obsługi urządzeń RTG.  Wymiana funkcjonariuszy specjalizujących się w analizie obrazów rentgenowskich odbyła się w ramach projektu „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego".

 

To już kolejny etap projektu, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego celem jest poprawa operacji grup mobilnych Służby Celnej.

W projekcie, którego całkowity koszt wynosi 3 350 300 CHF, poza funkcjonariuszami z województwa podkarpackiego biorą udział również funkcjonariusze z pozostałych regionów wschodniej Polski na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

W ramach dotychczasowego wsparcia, Izba Celna w Przemyślu otrzymała już 17 specjalistycznych samochodów służbowych, wykorzystywanych na co dzień przez funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania Przestępczości. Ponad 130 funkcjonariuszy skorzystało także do tej pory z profesjonalnych, specjalistycznych kursów i ćwiczeń związanych z zarządzaniem kryzysowym, prowadzeniem negocjacji w sytuacjach kryzysowych, interpretacji obrazów uzyskiwanych podczas kontroli rentgenowskiej, szkoleń językowych a także szkoleń z jazdy technika specjalną. 

Jednym z ostatnich działań w ramach projektu była wymiana funkcjonariuszy Służb Celnych obydwu krajów, którzy specjalizują się w obsłudze urządzeń do prześwietlania pojazdów i analizie obrazów RTG.

Przedstawicielki szwajcarskiej Służby Celnej, które gościły w Izbie Celnej w Przemyślu z dużą uwagą śledziły obsługę urządzeń, za pomocą których polscy celnicy prześwietlają samochody ciężarowe na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Medyce i Korczowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się także skaner wagonów kolejowych, wspomagający pracę podkarpackiej Służby Celnej od 2011r. W ramach wymiany 2 funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu miało także okazję przyjrzeć się pracy szwajcarskiej Służby Celnej w punktach kontrolnych na granicy z Niemcami i Austrią. Współpracując ze szwajcarskimi grupami mobilnymi, polscy celnicy poznali procedury oraz doświadczenia Służby Celnej Szwajcarii w obsłudze mobilnych urządzeń do skanowania pojazdów oraz skanerów wykorzystywanych do kontroli przesyłek pocztowych. 

W kolejnych działaniach projektu Izba Celna w Przemyślu otrzyma wielozadaniowy samochód typu bus. Funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celnej wezmą także udział w warsztatach z technik i taktyk interwencji, poszerzą wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem psów służbowych oraz wezmą udział w innych specjalistycznych szkoleniach.

 

 • Szwajcarscy darczyńcy z wizytą u podkarpackich celników (22 listopada 2012r.)

 21 listopada 2012 u podkarpackich celników gościli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwajcarii, Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy oraz Ministerstwa Finansów RP. Wizyta miała związek z realizacją przez Służbę Celną projektu finansowanego w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.

 

Przygotowany przez Służbę Celną projekt „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego" jest jednym z projektów, realizowanych w ramach Swiss Contribution w obszarze tematycznym „Środki ochrony granic" w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform". Jego celem jest poprawa działań grup mobilnych Służby Celnej poprzez ich doposażenie w środki transportu a także podniesienie kompetencji zawodowych  poprzez udział w specjalnych kursach językowych  oraz szkoleniach.

 

Wizyta delegacji miała charakter monitorujący dotychczasowy przebieg projektu na Podkarpaciu. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwajcarii- Roger Denzer, Dyrektor Biuro Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy – Dominique Favre w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów- Cecylii Zarębskiej, dokonali przeglądu kupionych w ramach projektu specjalistycznych samochodów służbowych, wykorzystywanych na co dzień przez funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania Przestępczości. 

 

Z uwagi na to, że dofinansowane w projekcie szkolenia dotyczą m.in. interpretacji przez funkcjonariuszy obrazów RTG podczas prześwietlania środków transportu, spotkanie było również okazją do zapoznania się w praktyce z pracą funkcjonariuszy pracujących z wykorzystaniem urządzeń skanujących. Delegacja z dużą uwagą śledziła obsługę nie tylko urządzenia, za pomocą którego funkcjonariusze celni prześwietlają samochody ciężarowe, ale także pierwszego w Polsce skanera wagonów kolejowych.

Obecnie funkcjonariusze przemyskiej Izby Celnej biorą udział w szkoleniach językowych, natomiast od początku przyszłego roku będą również podnosić kompetencje w prowadzeniu negocjacji w sytuacjach kryzysowych a także szkolić się w jeździe techniką specjalną.

W projekcie, którego całkowity koszt wynosi 3 350 300 CHF, poza funkcjonariuszami z województwa podkarpackiego biorą udział również funkcjonariusze z województwa warmińsko- mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego.

 

 • Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego (6 listopada 2012r.)

 Funkcjonariusze Służby Celnej na Podkarpaciu, podobnie jak celnicy z izb celnych w Olsztynie, Białymstoku i Białej Podlaskiej, w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy biorą udział w projekcie, dzięki któremu podnoszą kompetencje zawodowe oraz zostali doposażeni w środki transportu wraz z wyposażeniem.

 

20 grudnia 2007 r. Rząd Polski podpisał ze Szwajcarską Radą Federalną Umowę o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), w ramach której strona szwajcarska przyznała Polsce środki finansowe w wysokości ok. 489 mln CHF, stanowiące formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
Przygotowany przez Służbę Celną projekt „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego" jest jednym z projektów, realizowanych w ramach w SPPW w obszarze tematycznym „Środki ochrony granic" w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform". Jego celem jest poprawa działań grup mobilnych Służby Celnej poprzez ich doposażenie w środki transportu wraz z wyposażeniem. Program przewiduje także podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Służby Celnej, pracujących w Wydziałach Zwalczania Przestępczości, poprzez ich udział w specjalnych kursach językowych oraz profesjonalnych ćwiczeniach.
W projekcie biorą udział funkcjonariusze z czterech regionów wschodniej Polski na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej tj. (województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego). Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 3 350 300 CHF, z czego 2 847 755 CHF będzie dofinansowane przez stronę szwajcarską.
W ramach projektu dla Izby Celnej w Przemyślu zakupiono 15 specjalistycznych samochodów służbowych. Ponadto podkarpaccy celnicy brali czynny udział w organizowanych warsztatach z zakresu interpretacji obrazów RTG jak również poświęconych zagadnieniom związanym z zarządzaniem kryzysowym oraz obsługą imprez masowych. Od 5 listopada pięćdziesięciu czterech funkcjonariuszy przemyskiej Izby Celnej uczestniczy w szkoleniach z angielskiego i rosyjskiego języka specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania. W styczniu 2013 roku dwudziestu funkcjonariuszy celnych z Podkarpacia weźmie udział w szkolenia z prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu planowane jest też szkolenie z jazdy techniką specjalną.