«Powrót

1 marca powstanie Krajowa Informacja Skarbowa

1 marca powstanie Krajowa Informacja Skarbowa

1 marca powstanie Krajowa Informacja Skarbowa

  • Krajowa Informacja Podatkowa przekształci się w Krajową Informację Skarbową (KIS).
  • Interpretacje indywidualne będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  • KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.
  • KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną.
pracownicy call-center odpowiadają na pytania
 
1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 
Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.
 
Tym samym zmienią się również:
 
Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji
 
Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
 
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
 
lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Wzory wniosków o wydanie interpretacji 
Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
 
Zasady wnoszenia opłat od wniosków
Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.
 
Jednolita informacja podatkowo-celna
KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.
 
Od 20 lutego 2017 r. pod powyższymi numerami telefonów można uzyskać informację o KAS. W tym celu, po połączeniu z numerem infolinii, w systemie zapowiedzi głosowych należy wybrać cyfrę sześć.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.02.2017 Data publikacji: 23.02.2017 11:52 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2017 11:59
Autor: Edyta Chabowska Osoba publikująca: Edyta Chabowska Osoba modyfikująca: Edyta Chabowska