«Powrót

Przewóz i wysyłka żywności pochodzenia zwierzęcego przez granicę

Przewóz i wysyłka żywności pochodzenia zwierzęcego przez granicę

Przewóz i wysyłka żywności pochodzenia zwierzęcego przez granicę

plakat informacyjny
Służba Celna przypomina o ograniczeniach w zakresie indywidualnego przywozu oraz przesyłania na obszar Unii Europejskiej (z państw trzecich) mięsa i produktów mlecznych. Przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją.
 
Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009) ustanawiają następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego:
 
  • Żadna ilość mięsa i produktów zawierających mięso, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych, o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
  • Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
  • W  odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
  • W odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
  • Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi, jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki.
Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające ww. wymogów w tym również np. kanapki zawierające mięso lub przetwory mleczne należy przekazać do zniszczenia po przybyciu na terytorium Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Powiązane linki