«Powrót

Wytyczne Komisji Europejskiej dot. AEO

Wytyczne Komisji Europejskiej dot. AEO

Wytyczne Komisji Europejskiej dot. AEO

Izba Celna w Przemyślu informuje, że na stronie Komisji Europejskiej została opublikowana polska wersja językowa Wytycznych AEO. Wytyczne uwzględniają dotychczasowe doświadczenie związane  ze stosowaniem instytucji AEO, zapewniają harmonizację wdrożenia zasad funkcjonowania AEO w celnej Unii Europejskiej, gwarantują równe traktowanie przedsiębiorców oraz przejrzystość zasad.
 
Wytyczne AEO składają się z dokumentu głównego i czterech załączników: kwestionariusza samooceny  i not wyjaśniających, listy możliwych ryzyk, zagrożeń i rozwiązań, wzoru deklaracji bezpieczeństwa oraz dokumentu zawierającego przykłady informacji wymienianych z organami celnymi.
 
Wytyczne AEO to wyjaśnienie koncepcji AEO na podstawie obowiązujących przepisów, w tym:
  • wyjaśnienie kto to jest AEO, ze wskazaniem rodzajów statusu;
  • opis korzyści dla AEO, włączając sekcję poświęconą wzajemnemu uznawaniu statusu;
  • szczegółowy opis kryteriów przyznania statusu AEO;
  • szczegółowe wyjaśnienie procedury wnioskowania i wydawania świadectwa, łącznie z kwestią właściwości państwa członkowskiego, do którego powinien zostać złożony wniosek.

Pliki do pobrania