«Powrót

Zmiana numerów kont bankowych od 1 marca br.

Zmiana numerów kont bankowych od 1 marca br.

Zmiana numerów kont bankowych od 1 marca br.

Zgodnie z art.160 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1978 z późn. zm.) należności i zobowiązania izby celnej oraz urzędu kontroli skarbowej stają sie należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.
 
W związku z powyższym Izba Celna w Przemyślu uprzejmie informuje, że z dniem 28 lutego 2017 r. zostaną zamknięte rachunki bankowe dotyczące dochodów, wydatków oraz  sum depozytowych.
 
Natomiast z dniem 1 marca 2017 r. obowiązywać będą nowe numery rachunków Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie:
 
- rachunek dochodów jednostki budżetowej:  95 1010 1528 0017 1722 3100 0000
- rachunek wydatków jednostki budżetowej:  48 1010 1528 0017 1722 3000 0000
- rachunek sum depozytowych:  84 1010 1528 0017 1713 9120 0000
  
Nadmieniamy jednocześnie, że numery rachunków bankowych Izby Celnej w Krakowie  na chwilę obecną nie ulegają zmianie.