«Powrót

Nie dla korupcji

Nie dla korupcji

Nie dla korupcji

grafika Służba Celna odporna na korupcję
plakat w ramach akcji prewencyjnej

Informujemy, że Izba Celna w Przemyślu uruchomiła specjalny adres poczty elektronicznej, przeznaczony do przekazywania informacji o możliwości wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym.

Każda zgłoszona przez Państwa informacja zostanie dokładnie przeanalizowana i przekazania do realizacji właściwym odbiorcom.

Zgłoszenia przypadków podejrzenia wystąpienia zachowań korupcyjnych prosimy przesyłać na adres: korupcji.stop@prz.mofnet.gov.pl

 
Od 2010 r. Słuzba Celna realizuje Program Antykorupcyjny.  

W Programie antykorupcyjnym zostały wyznaczone działania Służby Celnej, których efektem winno być osiągnięcie następujących celów :

  •  Zabezpieczenie Służby Celnej przed występowaniem zjawisk korupcyjnych. 
  • Ukierunkowanie Służby Celnej na prewencję antykorupcyjną.
  • Umacnianie antykorupcyjnych postaw etycznych funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej.
  • Stworzenie środowiska pracy sprzyjającego promowaniu antykorupcyjnych postaw etycznych funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej.
  • Ograniczenie bodźców ze strony środowiska zewnętrznego, potęgujących zjawisko korupcji.
  • Osiągnięcie wysokiego prestiżu i zaufania społecznego do Służby Celnej.

 

Więcej:
Nie dla korupcji - przejdź do serwisu  Ministerstwa Finansów

Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+

Pliki do pobrania