«Powrót

Nie kupuj alkoholu z nieznanych źródeł

Nie kupuj alkoholu z nieznanych źródeł

Nie kupuj alkoholu z nieznanych źródeł

plakat przestrzegający przed kupowanie alkoholu z nieznanych źródeł
Alkohol z nieznanego źródła, z uwagi na możliwą zawartość metanolu, może być śmiertelnie niebezpieczny. Dlatego Służba Celna wraz z producentami ostrzega przed jego kupowaniem. W ramach wspólnej akcji informacyjnej 16 000 plakatów trafiło już m.in. do izb i urzędów celnych, na bazary i targowiska, oraz do punktów sprzedaży alkoholu w całej Polsce. To kolejne działanie mające na celu uświadomienie społeczeństwu niebezpieczeństw związanych z obrotem nielegalnym alkoholem. W zeszłym roku w Polsce z powodu zatrucia nielegalnym alkoholem do szpitali trafiło blisko 500 osób.
 
Tuż przed świętami 5 000 plakatów ostrzegających przed kupowaniem alkoholem z nieznanego źródła zostało rozdystrybuowanych do izb celnych, skąd trafią także do miejsc w pobliżu bazarów i targowisk, oraz 11 000, za pośrednictwem producentów, do sklepów z alkoholem, restauracji, pubów i klubów w całej Polsce.
 
Działania Służby Celnej
Jesienią 2012 roku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych we współpracy z Ministerstwem Finansów stworzyła stronę internetową www.banderolaakcyzowa.pl, dzięki której każdy, kto kupuje wyrób akcyzowy (również alkohol) może sprawdzić znak skarbowy akcyzy naklejony na opakowaniu wyrobu. W ten sposób ma możliwość skontrolowania, czy banderola jest autentyczna i czy została umieszczona na właściwym produkcie. Do tej pory stronę odwiedziło ponad milion użytkowników.
 
Podczas sytuacji kryzysowej związanej ze śmiertelnymi zatruciami alkoholem metylowym w Czechach, kilkanaście grup mobilnych Służby Celnej przez 24 godziny na dobę patrolowało drogi, parkingi, zajazdy w pobliżu granicy z Czechami informując podróżnych powracający do Polski o śmiertelnym zagrożeniu. Celnicy dystrybuowali także ulotki ostrzegawcze, a na stronach internetowych ministerstwa finansów i izb celnych zamieszczali informacje ostrzegające przed niebezpieczeństwem.
 
Służba Celna prowadzi intensywne kontrolne rynku alkoholu w Polsce, nie tylko pod kątem fiskalnym i ekonomicznym, ale również pod kątem wykrywania zagrożeń związanych z nielegalnym wprowadzaniem do obrotu alkoholu podrabianego i szkodliwego.  W 2012 r. Służba Celna przeprowadziła ponad 40 tys. kontroli, wykryła 25 nielegalnych rozlewni alkoholu, zatrzymała ponad 200 tys. litrów stuprocentowego spirytusu. Kontrole prowadzone dotychczas przez Służbę Celną kontrolę potwierdzają brak obecności podrabianego alkoholu w butelkach z oryginalnymi polskimi znakami skarbowymi akcyzy (banderolami).
 
Ochrona zdrowia, a nawet życia konsumentów poprzez eliminację z obrotu podrabianego alkoholu pochodzącego z przestępczego procederu odkażania lub zawierającego śmiertelnie niebezpieczny metanol wpisuje się w ochronną rolę Służby Celnej, która wynika z jej misji. Kolejnym celem jest ochrona przed nieuczciwą konkurencją legalnie działających producentów alkoholu, którzy rzetelnie wywiązują się zarówno z obowiązków podatkowych, jak i z obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu.  
 
Działania Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
ZP PPS od lat prowadzi projekty badawcze i edukacyjne związane z szarą strefą alkoholową. W ich ramach realizowane są badania jakościowe kilkuset próbek alkoholu, co do którego zachodzi podejrzenie, że może być nielegalny. Przygotowywane są analizy dotyczące wpływu spożywania nielegalnego alkoholu na zdrowie i życie konsumentów oraz prowadzone są działania edukacyjne, m.in. profil na portalu społecznościowym, które mają zwiększyć wiedzę na temat zagrożeń jakie może za sobą nieść spożywanie alkoholu nieznanego pochodzenia.